4143231 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
(IT 4143231 )

 This course requires an enrolment key


ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ อัลกอริทึมในการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโต้ตอบกับผู้ใช้แบบกราฟิกโดยใช้ไอคอน เมนู วินโดว์ ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ สถาปัตยกรรมแบบไคลเอ็นท์เซิร์ฟเวอร์ การเข้าถึงแฟ้มข้อมูลแบบลำดับและแบบสุ่ม การเชื่อมต่อฐานข้อมูล

This course requires an enrolment key