หลักกฎหมายปกครอง(Principle of Administrative Law)
(LAW0544)

 This course allows guest users to enter

หลักกฎหมายปกครองสำหรับนักศึกษาการเมืองการปกครอง รปศ. นิติศาสตร์ ผู้สอนได้รับอนุญาตจากรองศาสตราจารย์สิทธิกร ศักดิ์แสง ให้นำเอกสารคำสอนของท่านมาเป็นวิทยาทานแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

This course allows guest users to enter