4121601 ระบบปฏิบัติการ (อ.จันทรา)
(CS4121601ระบบปฏิบัติการ)

หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การจัดการสื่อจัดเก็บข้อมูล การจัดการอุปกรณ์อินพุต / เอาต์พุต การจัดการหน่วยความจำ การจัดเวลา CPU วงจรอับ การจัดการมัลติมีเดีย มัลติโปรเซสเซอร์ ระบบแบบกระจาย การป้องกัน ระบบการจัดการไฟล์ การรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ