4014102 การจัดการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
(IT 4014102)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ การกำหนดค่าในไบออส การจัดการฮาร์ดดิสก์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์ การโคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์แบบต่างๆ การกำหนดให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่าย การตรวจสอบและปรับปรุงซอฟต์แวร์ การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม หลักการซ่อมเบื้องต้น

This course requires an enrolment key