การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Online

รายวิชาทั้งหมด 
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
กฎหมายในชีวิตประจำวันข้อมูล
การแต่งคำประพันธ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ครูจุ๊บ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา(พุทธประวัติ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ประวัติศาสตร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
22204 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เศรษฐกิจพอเพียงรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ฟุตบอลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
พ 33101 วิชาสุขศึกษาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
อ.101 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
วิชา Facebookรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การแปลงทางเรขาคณิตรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
English 1 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ท13101 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ค42102 คณิตศาสตร์ 4รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
245689 คอมพิวเตอร์กับชีวิตรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
123456 ทดสอบการเรียนการสอนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล