การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Online

Courses 
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนThis course requires an enrolment keyInformation
กฎหมายในชีวิตประจำวันInformation
การแต่งคำประพันธ์This course requires an enrolment key
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยThis course requires an enrolment key
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ครูจุ๊บ)This course requires an enrolment key
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา(พุทธประวัติ)This course requires an enrolment keyInformation
ประวัติศาสตร์This course requires an enrolment key
22204 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะThis course requires an enrolment keyInformation
เศรษฐกิจพอเพียงThis course requires an enrolment keyInformation
ฟุตบอลThis course requires an enrolment keyInformation
พ 33101 วิชาสุขศึกษาThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
อ.101 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กThis course requires an enrolment keyInformation
วิชา FacebookThis course requires an enrolment keyInformation
การแปลงทางเรขาคณิตThis course requires an enrolment key
English 1 This course requires an enrolment keyInformation
ท13101 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3This course requires an enrolment key
ค42102 คณิตศาสตร์ 4This course requires an enrolment key
245689 คอมพิวเตอร์กับชีวิตThis course requires an enrolment keyInformation
123456 ทดสอบการเรียนการสอนThis course requires an enrolment keyInformation